Back

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: „Mărirea capacității de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni - Fântânele”, titular CNTEE Transelectrica SA – ST SIBIU

ANUNȚ PUBLIC 

          Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul „Mărirea capacității de transport LEA 220 kV Stejaru – Gheorgheni - Fântânele” propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al județelor Neamț, Harghita și Mureș, titular CNTEE Transelectrica SA – ST SIBIU.

        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

  • Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti
  • CNTEE Transelectrica SA – ST SIBIU, B-dul. C. Coposu nr. 3, cod poştal 600266, municipiul Sibiu, judeţul Sibiu.

în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330,

precum şi pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea  Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.