Back

Anunt public privind luarea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre staţiile CF Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră” propus a fi amplasat în Municipiul București, Jud. Ilfov și Jud. Giurgiu, titular Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA.

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare prin care proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului, se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Modernizarea infrastructurii de cale ferată dintre staţiile CF Bucureşti Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră”,  propus a se realiza în propus a fi amplasat în Municipiul București, Jud. Ilfov și Jud. Giurgiu, titular Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi, între orele 08 1630 şi vineri între orele 08 - 14, precum și la următoarea adresă de internet: www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului str. Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti, pe adresa de email: autorizari@anpm.ro.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.