Back

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul “Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad”, titular Compania Naţională de Căi Ferate – CFR – SA

Anunţ public

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - proiectul se supune evaluării impactului asupra mediului şi se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată pentru proiectul  Modernizarea liniei feroviare Caransebeş – Timişoara – Arad, propus a fi amplasat în județele Caraș – Severin, Timiș și Arad, titular Compania Naţională de Căi Ferate – CFR - SA cu sediul în B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, București.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului cu sediul în Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, în zilele de luni - joi, între orele 08 - 16 şi vineri între orele 08 - 14 și pe site la adresa http://www.anpm.ro/drafturi-acte-reglementare.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.

       Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului - Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti sau pe adresa de e-mail autorizari@anpm.ro în termen de 13 zile de la data afişării anunţului.