Back

Anunț public privind luarea deciziei etapei de incadrare pentru proiectul “R.K. LINIE C.F. ȘI APARATE DE CALE LINIA 702 FIR II, BUZĂU – FĂUREI, KM 167+430 – KM 129+010”, titular Compania Națională de Căi Ferate “CFR” SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Galați

ANUNȚ PUBLIC

   

          Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul RK linia CF și aparate de cale,  Linia 702 Fir II, Buzău – Făurei, km 167+430 – km 129 + 010”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al județelor Buzău și Brăila, titular CNCF – CFR – SA – Sucursala Regională CF Galați.

        Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

  • Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti
  • CNCF – CFR – SA – Sucursala Regională CF Galați, cu sediul în Str. Domnească, nr. 51, Jud. Galați, Municipiul Galați

în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330,

precum şi pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea  Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

    Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.