Back

Anunt public privind luarea Deciziei etapei de incadrare pentru proiectul ”Subtraversare Dunăre și Borcea a țițeiului transportat prin conductele Constanța-Bărăganu 14”, 20”, 28””, propus a fi amplasat în jud. Ialomița și jud. Constanța, titular SC CONPET SA PLOIEȘTI

Anunţ public

   

    Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare prin care proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Subtraversare Dunăre și Borcea a țițeiului transportat prin conductele Constanța-Bărăganu 14”, 20”, 28””, propus a fi amplasat în jud. Ialomița și jud. Constanța, titular SC CONPET SA PLOIEȘTI.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului din Splaiul Independenţei, nr. 294, Sector 6, Bucureşti, în zilele de luni-joi, între orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400, precum şi pe pagina de internet www.anpm.ro la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Comentariile/Observaţiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta în termen de 10 zile de la data afişării prezentului anunţ.