Back

Anunț public privind luarea deciziei etapei de încadrare pentru proiectul: „Trecerea la 400kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu”, titular CNTEE Transelectrica SA

ANUNȚ PUBLIC

   Agenția Națională pentru Protecția Mediului, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului şi nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul ”Trecerea la 400 kV a LEA Brazi Vest – Teleajen – Stâlpu”, propus a fi amplasat pe teritoriul administrativ al județelor Prahova și Buzău, titular C.N.T.E.E. Transelectrica SA.

  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul:

  • Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Splaiul Independenței, nr.294, sector 6, București,
  • C.N.T.E.E. Transelectrica SA, București, sector 3, str. Olteni, nr. 2-4.

în zilele de luni - joi, între orele 0830 - 1600 şi vineri între orele 0830 - 1330,

precum şi pe pagina de internet www.anpm.ro, la secțiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte de reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului.