Back

Anunt public privind organizarea dezbaterilor publice pentru proiectul de investiţie „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord- Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum şi a asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova” propus a fi amplasat pe teritoriul judeţelor Bacău, Iaşi şi Neamţ, titular S.N.T.G.N.Transgaz S.A. Mediaş.

Anunţ public

privind dezbaterea publică (ANPM)

            Agenţiea Naţională pentru Protecţia Mediului cu sediul în Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti,  anunţă publicul interesat asupra depunerii  raportului privind impactul asupra mediului, care integrează concluziile studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul „Dezvoltări ale SNT în zona de Nord- Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum şi a asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova propus a fi amplasat pe teritoriul judeţelor Bacău, Iaşi şi Neamţ, titular  S.N.T.G.N.Transgaz S.A. Mediaş.

          Tipul deciziei posibile luate de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu.

           Raportul poate fi consultat la sediul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr.294, sector 6, Bucureşti şi la sediul S.N.T.G.N.-TRANSGAZ S.A. MEDIAS,  în zilele de luni - joi, între orele 830 - 1530 şi vineri, între orele 0800 – 1300.

             Documentele menţionate sunt disponibile şi la următoarea adresă de internet: www.anpm.ro.

             Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc după cum urmează:

  • La sediul Primăriei Onești, B-dul Oituz, nr. 17, Municipiul Onesti, județul Bacău în data de 15.05.2017, începând cu orele 12.30;
  • La sediul Primăriei Racova, localitatea Racova, județul Bacău în data de 16.05.2017, începând cu orele 10.00;
  • La sediul Primăriei Bahna, str.Principală, localitatea Bahna, județul Neamț în data de 16.05.2017, începând cu orele 15.00;
  • La Centrul de cultură și creație, sat Gherăești, str. Vasile Alecsandri, nr.56, localitatea Gherăeşti, județul Neamț în data de 17.05.2017, începând cu orele 11.00;
  • La sediul Primăriei Strunga, localitatea Strunga, județul  Iași în data de 18.05.2017, începând cu orele 11.00;
  • La sediul Primăriei Podul Iloaiei, Şos. Naţională, localitatea Podul Iloaiei, județul Iasi în data de 19.05.2017, începând cu orele 10.00
              Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii privind  documentele menţionate, până la data de 15.05.2017 (data primei dezbateri publice) la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Bucureşti, str Splaiul Independenţei nr.294, sector 6 precum şi la adresa de email: autorizari@anpm.ro