Back

Anunt public privind Proiectul Deciziei etapei de incadrare pentru “Executarea de prospectiuni seismice 3D, perimetrul EX 1 Voivozi’’pe teritoriul administrativ al județelor Satu Mare şi Bihor

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

 

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul”Executarea de prospecțiuni seismice 3D, perimetrul EX- 1Voivozi din județele Satu Mare și Bihor” pe teritoriul administrativ al județelor Satu Mare și Bihor, titular S.C. Sand Hill Petroleum România S.R.L.  Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediile:

  • ANPM str. Splaiul Independenţei, nr. 294, Bucureşti,
  • S.C. Sand Hill Petroleum România S.R.L cu sediul în Calea Floreasca nr.175, et.12, corp B, sector 1,București,

în zilele de luni - joi între orele 8,30 - 16,00 şi vineri între orele 8,30 - 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/drafturi-acte-reglementare.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 27.09.2018, (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).

                                   

Data afişării anunţului pe site: 19.09.2018