Back

Anunt public privind emiterea autorizatiei de mediu pentru SC PRO AIR CLEAN SA

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţilor  conform Cod CAEN– Rev.2 : 3822 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase; 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase; 3832 – Recuperarea materialelor reciclabile sortate; 4677  - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor; 3700 – Colectarea şi epurarea apelor uzate, titular SC Pro Air Clean SA.

          Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate de luni până joi între orele 8.00-16.30 și vineri între orele 8.00-14.00 la cerere.

În conformitate cu prevederile O.M. nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu modificările și completările ulterioare, art.13, alin.(2) „Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu”.