Back

Anuntul privind luarea deciziei de emitere a autorizatiei de mediu, titular SC SILVA ANIMA SRL

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI

face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu pentru desfăşurarea activităţii de exploatare forestieră cod CAEN Rev.2 – 0220 (cod CAEN Rev.1 - 0201), titular SC SILVA ANIMA SRL.

          Documentele care au stat la baza deciziei precum și draftul autorizaţiei de mediu pot fi consultate de luni până vineri între orele 800-1600, la sediul ANPM Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti.

          În conformitate cu prevederile O.M. nr. 1798/2007, modificat şi completat prin O.M. nr. 1298/2011, art. 13, alin.(2) „Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, Autoritatea Competentă pentru Protecţia Mediului, eliberează autorizaţia de mediu”.