Back

Anuntul public privind depunerea solicitarii de emitere a actului de reglementare pentru proiectul „AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbeşti. Lucrări de punere în siguranţă ce trebuie executate în regim de urgenţă – CHE Dumitra, captări şi aducţiune Livezeni – Dumitra, CHE Bumbeşti, Nodul de presiune Bumbeşti, Baraj Livezeni, MHC Livezeni”titular SPEEH Hidroelectrica SA

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a actului de reglementare pentru proiectul „AHE a râului Jiu pe sectorul Livezeni – Bumbeşti. Lucrări de punere în siguranţă ce trebuie executate în regim de urgenţă – CHE Dumitra, captări şi aducţiune Livezeni – Dumitra, CHE Bumbeşti, Nodul de presiune Bumbeşti, Baraj Livezeni, MHC Livezeni” propus a fi amplasat în judeţele Gorj și Hunedoara.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţilor competente pentru protecţia mediului:

  • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti;
  • APM Gorj, str. Unirii, nr. 76, Tg. Jiu, jud. Gorj
  • APM Hunedoara, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, Deva, jud Hunedoara;

în zilele de Luni - Joi, între orele 0830 - 1600 şi Vineri între orele 0830 - 1330  şi la sediul S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A,  B-dul Ion Mihalache, nr. 15-17, Sector 1, București

Memoriul de prezentare este afişat pe pagina web a ANPM (www.anpm.ro) accesând  domeniul Reglementări/Acord de mediu/Documentaţii procedura EIM şi EA.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului şi la sediile Agenției pentru Protecția Mediului Gorj și Agenției pentru Protecția Mediului Hunedoara precum şi la următoarea adresă de e-mail: autorizari@anpm.ro