Back

Anuntul public privind luarea deciziei etapei de încadrare pentru modificările aduse proiectului de infrastructură: “Autostrada de Centura București, km 0 + 000 – km 100 + 900”

Agenția Națională pentru Protecția Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului, prin care proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru modificările aduse proiectului: ”Autostrada de Centură București, km 0+000 –km 100+900”, titular  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., propuse a fi realizate pe teritoriul județelui Ilfov, localitățile: Tunari, Clinceni, Dascălu, Ciorogârla, Ștefăneștii de Jos, Bragadiru, Domnești, Balotești, Corbeanca și Afumați și pe teritoriul județului Giurgiu în localitățile: Grădinari, Bolintin Deal și Joița.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, București  în zilele de luni- joi, între orele: 08.00 – 16.30 și vineri între orele: 08.00 – 14.00  precum şi pe adresa de email: autorizari@anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Protecția Mediului pe adresele de email: office@anpm.ro și autorizari@anpm.ro