Back

Anuntul public privind solicitarea de revizuire a deciziei etapei de incadrare pentru proiectul : Watman – Sistem Informational pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I

ANUNŢ PUBLIC

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de revizuire a deciziei etapei de încadrare emisă de ANPM cu nr. 30/04.12.2012, revizuită în data de 03.08.2015 și în data de 07.06.2016, pentru proiectul de investiţii „Watman –Sistem Informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor –etapa I”. Modificările aduse proiectului se referă la scoaterea din fondul forestier a unei suprafețe de 20 mp pentru amplasarea unei stații automatizate pentru postul hidrometric pentru debite afluente, cod 10Af05, localitatea Deleni, județul Iași.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului, pot fi consultate în zilele de luni - joi, între orele 830 - 1600 şi vineri între orele 830 - 1330, la sediile următoarelor instituţii:

  • Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, str. Splaiul Independenţei nr. 294, sector 6, Bucureşti;
  • Administraţia Naţională „Apele Române”, Str. Edgar Quinet, nr.6, sector 1, Bucureşti.

Memoriul de prezentare este afişat pe pagina web a ANPM (www.anpm.ro) domeniul Reglementări/Acord de mediu/Revizuire acte de reglementare.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului ANPM.