Back

Din motive obiective, luând în considerare precizările adresei AGENȚIEI NAȚIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI nr.50121/2023, înregistrată la AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI cu nr.20887/06.11.2023, se anulează organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Comunicații și Rețele – Serviciul Sisteme Informaționale și consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul Baze de Date – Serviciul Sisteme Informaționale, a cărui probă scrisă a fost stabilită pentru data de 07.11.2023

ANUNŢ

Din motive obiective, luând în considerare precizările adresei AGENȚIEI NAȚIONALE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI nr.50121/2023, înregistrată la AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI cu nr.20887/06.11.2023, se anulează organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant la Compartimentul Comunicații și Rețele – Serviciul Sisteme Informaționale și consilier, clasa I, grad profesional debutant la compartimentul Baze de Date – Serviciul Sisteme Informaționale, a cărui probă scrisă a fost stabilită pentru data de  07.11.2023.