Back

În data de 08.08.2023, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a avut loc ședința Comisiei pentru eticheta UE ecologică, în vederea analizării documentațiilor depuse de operatorul economic SC FABI TOTAL GRUP SRL pentru obținerea etichetei UE ecologice pentru produsele „HIGEEA Detergent pentru Pardoseli”, „HIGEEA All Purpose Cleaner”, „HIGEEA Săpun lichid” şi „HIGEEA Săpun spumă

“În data de 08.08.2023, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a avut loc ședința Comisiei pentru eticheta UE ecologică, în vederea analizării documentațiilor depuse de operatorul economic SC FABI TOTAL GRUP SRL pentru obținerea etichetei UE ecologice pentru produsele „HIGEEA Detergent pentru Pardoseli”, „HIGEEA All Purpose Cleaner”, „HIGEEA Săpun lichid”  şi „HIGEEA Săpun spumă”.

La ședință au participat membri ai Comisiei pentru eticheta UE ecologică, Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru eticheta UE ecologică din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, precum și reprezentanţii operatorului economic SC FABI TOTAL GRUP SRL.Rapoartele de analiză a dosarelor depuse de SC FABI TOTAL GRUP SRL au fost întocmite de Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru eticheta UE ecologică din cadrul ANPM și transmise membrilor Comisiei, precum și operatorului economic.

În cadrul ședinței, reprezentantii operatorului economic au făcut o scurtă prezentare a societății, a activității desfășurate, a produselor pentru care s-a solicitat acordarea etichetei UE ecologice, precum și încadrarea în criteriile Deciziilor Comisiei Europene.

După analizarea documentațiilor, membrii Comisiei au votat cu unanimitate de voturi acordarea etichetei UE ecologice pentru cele 4 produse ale operatorului.”