Back

În data de 21.06.2024, a avut loc ședința Comisiei pentru eticheta UE ecologică, online, în vederea analizării solicitării depuse de operatorul economic SC EUROTOTAL COMP SRL pentru obținerea etichetei UE ecologice pentru produsul cu noua denumire ”Solutie pentru curatarea depunerilor de calciu marca EUROTOTAL”, cu mențiunea că produsul cu denumirea anterioară „CIF Ecolabel” deține etichetă UE ecologică

           În data de 21.06.2024, a avut loc ședința Comisiei pentru eticheta UE ecologică, online, în vederea analizării solicitării depuse de operatorul economic SC EUROTOTAL COMP SRL pentru obținerea etichetei UE ecologice pentru produsul cu noua denumire ”Solutie pentru curatarea depunerilor de calciu marca EUROTOTAL”, cu mențiunea că produsul cu denumirea anterioară  „CIF Ecolabel”  deține etichetă UE ecologică.

         La ședință au participat membri ai Comisiei pentru eticheta UE ecologică, Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru eticheta UE ecologică din cadrul Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, precum și reprezentantul operatorului economic  SC EUROTOTAL COMP. Materialele de lucru au fost transmise membrilor Comisiei și operatorului economic de către Secretariatul Tehnic al Comisiei pentru eticheta UE ecologică din cadrul ANPM.

          În cadrul ședinței, reprezentantul companiei SC EUROTOTAL COMP SRL a expus motivul pentru care a modificat denumirea produsului ”CIF ECOLABEL”,  respectiv solicitarea companiei Unilever, deținător al mărcii CIF. De asemenea s-a reținut că produsul cu noua denumire, Solutie pentru curatarea depunerilor de calciu marca EUROTOTAL, nu prezintă nici o modificare a compoziției, a modului de ambalare, a proprietăților față de produsul anterior, CIF ECOLABEL.  

          După analizarea documentațiilor, membrii Comisiei au votat, cu unanimitate de voturi, acordarea etichetei UE ecologice  pentru produsul: Solutie pentru curatarea depunerilor de calciu marca EUROTOTAL