Back

site Anunt public privind Proiectul Deciziei etapei de incadrare pentru “ Lucrări de achiziție a datelor geofizice tridimensionale (3D) în perimetrul RG 03 Transilvania Sud Est’’,pe teritoriul administrativ al județelor Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu, titular SNGN ROMGAZ SA

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare: nu se supune evaluării adecvate, în cadrul procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul Lucrări de achiziție a datelor geofizice tridimensionale (3D) în perimetrul RG 03 Transilvania Sud Est’’pe teritoriul administrativ al județelor Brașov, Harghita, Mureș și Sibiu, titular SNGN ROMGAZ SA.

   Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediile:

  • ANPM str. Splaiul Independenţei, nr. 294, Bucureşti,
  • SNGN ROMGAZ SA cu sediul în str. Mediaș, P-ța  C.I. Motaș, nr. 4, Jud. sibiu,

în zilele de luni - joi între orele 8,30 - 16,00 şi vineri între orele 8,30 - 14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://www.anpm.ro/drafturi-acte-reglementare

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare până la data de 01.09.2017, (în termen de 8 de zile de la data afişării anunţului).                                   

Data afişării anunţului pe site: 24.08.2017