Regulamentul 1013/2006 privind transferurile de deşeuri

http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/legis.htm

Formulare pentru transferurile transfrontiere de deseuri

Tip formular Formular de notificare - romana Formular de notificare - engleza Formular de expeditie transport - romana ...

Informatii achitare tarife - transfer transfrontier deseuri

Tariful se achita: prin virament sau mandat postal în Cont bancar – IBAN Beneficiar: AGENTIA NATIONALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI C.U.I 16462898 RO88TREZ7005032XXX001110...

Operatori economici autorizati pentru transportul deseurilor medicale periculoase

Operatori economici autorizati pentru transportul deseurilor medicale periculoase