Back

Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz

Pentru informaţii suplimentare va rugăm consultaţi fişierul ataşat.

Documente atasate

Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a VSU 31.12.2020