Back

Operatori economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz

Informaţii privind  operatorii economici autorizați pentru colectarea și trataterea vehiculelor scoase din uz se află pe site-ul fiecărei  agenţii teritoriale pentru protecţia mediului