Back

Descriere aviz de mediu

AVIZUL DE MEDIU - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării, conform.....[click detalii]

 

Model formulare, cereri, notificari pentru obtinerea de avize, autorizatii, acorduri de mediu   [link]