Raport anual cu privire la respectarea prevederilor acordurilor colective încheiate în condiţiile legii, precum şi la activitatea desfăşurată în condiţiile art. 489 alin. (1) şi (2), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, pentru perioada 01 ianuarie - 31 decembrie a anului 2022

Comisia paritara - decizii