Back

Proiect decizie etapa de incadrare - beneficiar Primaria Municipiului Blaj

Primaria Municipiului Blaj cu sediul în Municipiul Blaj  str Piata 1848 nr 16 , jud. Alba, titular  al proiectului ,, Amenajament pastoral pentru pajistile din mun Blaj ", amplasament in loc.Blaj, jud. Alba , aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare cf. HG 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu.

Propunerile de reconsiderarea  deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice  , la sediul A PM Alba, str. Lalelelor nr 7 B

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]