Back

Depozit ecologic de deşeuri municipale la Galda de Jos

     În judeţul Alba, a fost pus în funcţiune, începând cu data de 07.05.2021,  ”Centrul de management integrat al deșeurilor”(CMID) din Galda de Jos, care deține Autorizația Integrată de Mediu (AIM) Nr. AB 1 din 20.03.2019 și este administrat de RER VEST S.A. Oradea, județul Bihor

Centrul de management integrat al deșeurilor (CMID) Galda de Jos, cuprinde:

 • Depozit ecologic de deșeuri municipale, format din 2 celule
  • Celula I, pusă în funcțiune, cu o capacitate de 543 000 mc
  • Celula II, va fi deschisă după umplerea primei celule (75%) 
 • Staţie de sortare, capacitate de 42 213 tone/an
 • Stație de tratare mecano-biologică simplă, capacitate 85 566 tone/an

     Investiția este realizată prin Proiectul Ministerului Mediului Apelor și Pădurilor  „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei Sistem integrat de gestiune a deşeurilor pentru judeţul Alba”. Investiţiile realizate prin proiect:

 • Centrul de management integrat al deșeurilor (CMID) Galda de Jos
 • Staţie de transfer deşeuri la Tărtăria
 • Staţie de transfer deşeuri la Blaj
 • Închiderea depozitelor neconforme de deşeuri municipale care au sistat depozitarea în anul 2009, 2013, 2015, conform calendarului prevăzut în HG nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor
 • Achiziţii de pubele şi containere

     Sistemul Integrat de Gestiune a Deşeurilor pentru judeţul Alba a integrat și staţiile de sortare și transfer din judeţ Alba existente, realizate din alte fonduri  :

 • La Zlatna: prin Programul pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică s-a realizat Staţia de sortare şi transfer- administrată de SC A&B Salubritate SRL Deda, jud.Mureș-punct de lucru Zlatna, AM nr.194 din 18.12.2019
 • La Abrud: prin Phare CES -2003, s-a realizat Stația de transfer Abrud (Gura Roșie) administrată de Serviciul Local de Utilitate Publică Abrud, AM nr.55 din 31.03.2020
 • La Aiud: prin Phare CES -2003, s-a realizat Stația de sortare și transfer Aiud- administrată SC Green Days Valorizacao dos Residuos, Proteccao do Ambiente SA Sucursala Aiud, AM nr.162 din 16.10.2019, revizuită la 15.10.2020
 • La Baia de Arieş: prin Phare CES- 2006 s-a realizat Stația de sortare și transfer (partenere comunele Bistra, Lupşa, Sălciua, Poşaga şi Ocoliş) administrată de      SC Eco Montan Apuseni SRL Baia de Arieş, AM nr. 195/10.11.2010, revizuită la 08.08.2018, revizuită la 19.01.2021.