Back

Raportare date DEEE-uri

APM Alba informează toți operatorii economici aflați sub incidenta OUG 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu privire la publicarea Ordinului nr. 269/2019 privind procedura pentru stabilirea înregistrării, raportării, frecvenței de raportare către Registrul național al producătoriilor, precum și a modului de evidență și de raportare a informațiilor prevăzute la art 9 alin (4) și la art. 27 alin (6) din OUG 5/2015  privind deșeurile de echipamente electrice și electronice.

Operatorii au obligația ca, până la 20 martie să raporteze datele, pe suport de hârtie pentru anul precedent, conform anexelor din Ordinul 269/2019.

Documente atasate: