Back

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului, cu anexele sale, pentru proiectul KUBERA GOLD SERV SRL - ,, Exploatare aur aluvionar din albia minora a raului Aries perimetrul Lupsa 1, com. Lupsa, jud. Alba

 

  • Raportului la studiul de evaluare a impactului asupra mediului    [click detalii]
    • Plan de incadrare arii protejate scara 1 la 50000    [click detalii]
    • Plan de incadrare in zona scara 1 la 5000    [click detalii]
    • Plan de incadrare zona exploatare in zona scara 1 la 5000    [click detalii]