Back

Anunt public decizie actualizare autorizaţie integrata de mediu nr. AB 2/15.11.2016 pentru TRANSAVIA S.A. punctul de lucru Abator de pasari amplasat in localitatea Oiejdea, sos. Alba Iulia – Cluj Napoca km 11, judeţul Alba

Agenţia pentru Producţia Mediului Alba anunţă publicul interesat asupra luării deciziei de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu nr. AB 2/15.11.2016 pentru TRANSAVIA S.A.  punctul de lucru Abator de pasari amplasat in  localitatea Oiejdea, sos. Alba Iulia – Cluj Napoca km 11,  judeţul Alba.

Activitatea se încadrează în anexa nr. 1 a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, 6.4: "a) Exploatarea abatoarelor cu o capacitatea de producţie de peste 50 tone carcase pe zi” si 6.5:” Eliminarea sau reciclarea subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animala si produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002, cu o capacitate de tratare de peste 10 tone pe zi”.

Decizia a fost luată în urma consultării autorităţilor membre C.A.T., întrunit în data de 24.09.2019 la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba.

Decizia de actualizare a autorizaţiei integrate de mediu nr. AB 2/15.11.2016 și proiectul autorizaţiei integrate de mediu actualizată este disponibilă publicului la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba, str. Lalelelor nr. 7 B jud. Alba și pe pagina de internet a APM Alba http://apmab.anpm.ro .

Observaţiile, sugestiile și propunerile publicului se pot înainta în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Alba din mun. Alba- Iulia, str. Lalelelor. Nr.7B, zilnic de luni – joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00- 14.00 sau electronic la adresa office@apmab.anpm.ro, și la Ministerul Mediului, in termen de 30 de zile de la data prezentului anunt (până la data de 28.10.2019).

 

Documente atasate:

  • Decizie actualizare autorizaţie integrata de mediu nr. AB 2/15.11.2016   [click detalii]
  • Proiect autorizaţie integrata de mediu nr. AB 2/15.11.2016 actualizata   [click detalii]

Data afisarii pe site: 27.09.2019.