Back

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - beneficiar PARTILA MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

   APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluare adecvata, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Construirea unui grajd si a unei platforme de gestionare a gunoiului de grajd’’, propus a fi amplasat în jud. Alba,com. Posaga, sat Posaga de Sus, nr. 295 A,nr.CF 70996, jud. Alba sau identificat prin plan de situatie, plan de incadrare in zona, extras CF nr. 70996, nr. cad. 70996,cu nr. topografic 7677/1, 7680/2/1, 7676/1, 7678/1, 7679/1, 7680/1/1, titular PARTILA MARIANA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA ,cu sediul în com. Posaga, sat Posaga de Sus, nr. 295 A, jud. Alba, .

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Alba din Alba Iulia, str. Lalelor, nr. 7 B, în zilele de luni- joi , între orele 8-16,vineri intre orele : 8-14, precum și la următoarea adresă de internet : apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 08.11.2019.

Proiect decizie etapa de incadrare      [click detalii]

 

Data afișării anunțului pe site 29.10.2019