Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - beneficiar COMUNA HOPARTA

    APM Alba, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, - fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul : ,, Modernizare drum comunal DC 110- Turdas,com. Hoparta, jud. Alba’’ propus a fi amplasat în jud. Alba, com. Hoparta,sat Turdas,extravilan, sau identificat prin plan de incadrare in zona,Hotararea nr. 44/2019 privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Hoparta , poz. 237,  titular : COMUNA HOPARTA reprezentata prin Augustin Popa - primar,cu sediul/domiciliul in jud. Alba, comuna Hoparta, sat Hoparta, str. Principala, nr. 159,

    Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba, din Alba-Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet : apmab.anpm.ro.

    Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului : APM Alba, str. Lalelelor, nr. 7 B, jud. Alba  .   

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

     Data afisare anunt : 30.10.2019