Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - beneficiar Popa D Adela Elena PFA

Agentia pentru Protectia Mediului  Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  ”Elaborarea documentatiei pentru autorizarea executarii lucr[rilor de constructii privind schimbarea de destinatie din casa de locuit in tabara recreativa sat Poduri Bricesti, comuna Vadu Motilor, judetul Alba”, propus a fi amplasat in loc. Poduri Bricesti, com. Vadu Motilor, nr. 291C, Jud. Alba, titular Popa D Adela Elena PFA 

 

 

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 8-16,30 si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 11.04.2018

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afisarii anuntului pe site
03.04.2018