Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - beneficiar SC ROCA MINERAL SRL

  Ca urmare a reanalizării proiectului,  Agenţia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul Selectarea materialului existent , CF nr. 73110 și 73105, propus a fi amplasat în localitatea Zlatna, zona industrială, județul Alba, titular SC ROCA MINERAL SRL cu sediul in localitatea Săcălușești, str. Principală, nr. 11, com Agapia, județul Alba.

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet. office@apmab.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 19.07.2019

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afişării anunţului pe site
de 10.07.2019