Back

Anunt public decizie etapa de incadrare - beneficiar SC TRANSILVANIA NUTS SRL

A.P.M. Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hala de productie, cladire de birouri, anexe, cabina poarta, firma luminoasa, panou publicitar, imprejmuire, accese, parcaje, sistematizare verticala”, propus a fi amplasat in Comuna Ciugud,  Drambar zona industriala, Calea Alba Iulia nr. 12, titular: SC TRANSILVANIA NUTS SRL.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ALBA. din mun. Alba Iulia,  str. Lalelelor nr. 7 B, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16,  si vineri intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet: http:// apmab.anpm.ro.

            Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 10.04.2018.  

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

   Data afisarii anuntului pe site: 03.04.2018