Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “1 - Construire hipermarket Kaufland si constructii anexe interioare si exterioare si 2 - Construire instalatii interioare si retele/lucrari tehnico edilitare, bransamente utilitare, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 24/2022”, propus a fi amplasat în loc. Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 78, jud. Alba, titular KAUFLAND ROMANIA SCS

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “1 - Construire hipermarket Kaufland si constructii anexe interioare si exterioare (container  bufet fast food si terasa acoperita, post trafo, bazin rezerva incendiu, bazin de retentie, copertina carucioare), amenajariaccese rutiere, pietonale si racorduri la drumuri publice, amenajari imprejmuire teren, elemente publicitare (amplasare pilon, panouri publicitare si totem publicitar) organizare de santier

2 - Construire instalatii interioare si retele/lucrari tehnico edilitare, bransamente utilitare, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 24/2022”, propus a fi amplasat în loc. Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 78, jud. Alba,

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9-14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 19.05.2022.

Proiect decizie etapa de incadrare  [click detalii]

 

Data afișării anunțului pe site 09.05.2022