Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul ”AMENAJARE IAZ PISCICOL PRIN EXPLOATARE DE RESURSE MINERALE” propus a fi amplasat în UAT Radesti, titular SC TOTAL NSA INVEST SRL

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”AMENAJARE  IAZ PISCICOL PRIN EXPLOATARE DE RESURSE  MINERALE” propus a fi amplasat în UAT Radesti, titular SC TOTAL NSA INVEST SRL

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet. office@apmab.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 4.12.2019.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

 

Data afișării anunțului pe site 25.11.2019