Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul ”Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H)- Mesentea- Galda de Sus- Măgura- Poiana Galdei- Modolești- Întregalde- Ivăniș-Ghiocani- DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500” -”, propus a fi amplasat în comuna Întregalde și comuna Mogoș”, titular Consiliul Judetean Alba

Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare  al proiectului ”Consolidare corp drum județean DJ107K: Galda de Jos (DJ107H)- Mesentea- Galda de Sus- Măgura- Poiana Galdei- Modolești- Întregalde- Ivăniș-Ghiocani- DJ107I (Bârlești), tronson IV: km 23+700 - km 37+500” -”, propus a fi amplasat în  comuna  Întregalde și comuna Mogoș”  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba - fara evaluarea impactului asupra mediului,  titular Consiliul Judetean Alba

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14,  precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 06 .09.2021.     

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

 27.08.2021