Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul Construire casa de vacanta, propus a fi amplasat în com. Stremt, sat Fata Pietrii, nr. 3A, jud. Alba, titular SC BEAUTE SRL

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire casa de vacanta, propus a fi amplasat în com. Stremt, sat Fata Pietrii, nr. 3A, jud. Alba, titular SC BEAUTE SRL.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9-14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 04.03.2021.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afișării anunțului pe site 22.02.2021