Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul Construire casa de vacanta si imprejmuire, propus a fi amplasat comuna Sugag, sat Tau Bistra str Luncile Prigoanei nr 144/3 jud. Alba - titular Oniga Vasile Florin

        Oniga Vasile Florin, titular al proiectului Construire casa de vacanta si imprejmuire,  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului- de către APM Alba , pentru proiectul Construire casa de vacanta si imprejmuire, propus a fi amplasat comuna Sugag, sat Tau Bistra str Luncile Prigoanei nr 144/3 jud. Alba.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba din loc Alba Iulia, str Lalelelor nr 7B, în zilele de luni- joi , între orele 8.30-16.00, si vineri intre orele 8.30.-13.30 precum și la următoarea adresă de internet office@apmab.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]