Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul „Construire centru medical si imprejmuire,, propus a fi amplasat in loc. Petresti , strada 1 Mai, nr. 294, extras CF nr. 89216 Sebes, nr. topo/cad. 89216, judeţul Alba, titular SC EVOO MEDICAL SRL

      Ca urmare a analizării proiectului,  Agenţia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, pentru proiectul  „Construire centru medical si imprejmuire,, propus a fi amplasat in loc. Petresti , strada 1 Mai, nr. 294, extras CF nr. 89216 Sebes, nr. topo/cad. 89216, judeţul Alba , sau identificat prin extras CF, plan de situatie

 Titular SC EVOO MEDICAL SRL prin reprezentant Oltean Paula Ioana  cu domiciliul/sediul în  jud.Alba ,loc. Sebes,str. Horea, nr. 71,

 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet. office@apmab.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.09.2021

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afişării anunţului pe site
          de 03.09.2021