Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul ” “Construire ferma bovine de carne și împrejmuire”-A.C. nr.114 din 12.10.2018 a bazinului de purin cu lagună tehnologică, propus a fi amplasat în comuna Cetatea de Baltă, localitatea Cetatea de Baltă, intravilan, titular NAGY ANDREEA

Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare - fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul ” Construire ferma bovine de carne și împrejmuire”-A.C. nr.114 din 12.10.2018 a bazinului de purin cu lagună tehnologică, propus a fi amplasat în comuna Cetatea de Baltă, localitatea Cetatea de Baltă, intravilan, titular NAGY ANDREEA cu sediul în comuna Cetatea de Baltă, localitatea Cetatea de Baltă, str Gazului FN

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 24.10.2020

Proiect decizie etapa de incadrare     [click detalii]

 

15.10.2020.