Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul Construire Hală industrială și împrejmuire propus a fi amplasat în localitatea sat ȘIBOT, com. ȘIBOT, jud. ALBA, titular M&C ECO PAPER S.R.L.

impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire Hală industrială și împrejmuire propus a fi amplasat în localitatea sat ȘIBOT, com. ȘIBOT, CF 70822, jud. ALBA, titular M&C ECO PAPER S.R.L.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9-14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 26.09.2022

Proiect decizie etapa de incadrare  [click detalii]

Data afișării anunțului pe site 16.09.2022