Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul ” Construire padocuri”, propus a fi amplasat în comuna Gârbova, localitatea Gârbova, DJ 106F, CF 79065, intravilan, jud Alba, titular SC DN AGRAR APOLD SRL

AGENŢIA DE PROTECŢIE A MEDIULUI ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare , fara studiu de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  ” Construire padocuri”, propus a fi amplasat în  comuna  Gârbova, localitatea Gârbova, DJ 106F, CF 79065, intravilan,  jud Alba, titular  SC DN AGRAR APOLD SRL.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Autorității competente pentru protecția mediului Alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-13,  precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii/propuneri la proiectul deciziei de incadrare la adresa de e-mail : office@apmab.anpm.ro  , pana la data de 03.12.2021.

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

Data afişării anunţului pe site :24.11.2021