Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 2 LUNCA MURESULUI SI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC, propus a fi amplasat în Lunca Muresului, com Lunca Muresului, extravilan, CF 70513 Lunca Muresului, nr cadastral 70513 nr. parcela 1/1, 4, 47, 51/2, 52, 55, 57, 58/2, 6, 114, 122/2, 123, 124, 64, 642/2, 641 jud. Alba, titular CAMPEADOR CONSTRUCT SRL

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC 2 LUNCA MURESULUI SI RACORDARE LA SISTEMUL ENERGETIC, propus a fi amplasat în Lunca Muresului, com Lunca Muresului, extravilan, CF 70513 Lunca Muresului, nr cadastral 70513 nr. parcela 1/1, 4, 47, 51/2, 52, 55, 57, 58/2, 6, 114, 122/2, 123, 124, 64, 642/2, 641 jud. Alba, titular CAMPEADOR CONSTRUCT SRL,

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9-14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.10.2022 .

Proiect decizie etapa de incadrare  [click detalii]

Data afișării anunțului pe site 22.09.2022