Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “ CONSTRUIRE PUNCT DE COLECTARE SELECTIVA SUBTERAN – CARTIER GHEORGHE DOJA ” propus a fi amplasat in jud. Alba, localitatea Aiud, str. Gheorghe Doja, identificat prin plan de incadrare in zona, titular UAT Aiud

APM Alba  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “ CONSTRUIRE PUNCT DE COLECTARE SELECTIVA SUBTERAN – CARTIER GHEORGHE  DOJA ” propus a fi amplasat in  jud. Alba, localitatea Aiud, str. Gheorghe Doja, identificat prin plan de incadrare in zona, titular  UAT Aiud.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 8 –16 si vineri intre orele 8 – 14, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de     11.12.2019.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afișării anunțului pe site

02.12.2019