Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul „Construire turistica in sistem pavilionar,, propus a fi amplasat in com. Sugag, sat Tau Bistra, Zona Poarta Raiului, nr. 19,judeţul Alba, titular TILEAGA FLORIAN

      Ca urmare a analizării proiectului,  Agenţia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, fara evaluare adecvata, pentru proiectul  „Construire turistica in sistem pavilionar,, propus a fi amplasat in  com. Sugag, sat Tau Bistra, Zona Poarta Raiului, nr. 19,judeţul Alba , sau identificat prin extras CF 70199, nr. cad. 70199 , plan de incadrare in zona, plan de situatie, conform cu  Certificatul de Urbanism nr. 02/04.01.2021 emis de Primaria Comunei Sugag

     titular : TILEAGA FLORIAN , cu sediul în - municipiul Sebes, str. Călăraşi, nr. 35, jud. Alba

 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet. office@apmab.anpm.ro.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Alba.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 10.09.2021

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afişării anunţului pe site
          de 01.09.2021