Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul „” Construirea unui pod rutier in localitatea Livezile( Zona Suseni –Pe Vale),, propus a fi amplasat in com. Livezile, sat Livezile, intravilan , judeţul Alba, titular comuna Livezile

  Ca urmare a analizării proiectului,  Agenţia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  „ Construirea unui pod rutier in localitatea Livezile( Zona Suseni –Pe Vale),, propus a fi amplasat in  com. Livezile, sat Livezile, intravilan , judeţul Alba , sau identificat prin plan de incadrare in zona, memoriu tehnic , Extras din inventarul domeniului public al comunei Livezile, conform cu  Certificatul de Urbanism nr. 2/15.01.2021 emis de Primaria Comunei Livezile .

titular Primaria Livezile prin primar Han Horatiu Nicolae, cu sediul în jud. Alba, sat Livezile,com. Livezile, nr.59,  

1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri  intre orele 8-14, precum si la urmatoarea adresa de internet. office@apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 12.04.2021

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afişării anunţului pe site
          de 31.03.2021