Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul „Exploatare nisipuri și pietrișuri în terasă și refacerea mediului în perimetrul Vințu terasă 2020”, propus a fi amplasat în comuna Vințu de Jos, extravilan, județul Alba, titular SC VOX PROD SERV SRL

  Ca urmare a reanalizării proiectului,  Agenţia pentru Protectia Mediului Alba anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul  „Exploatare nisipuri și pietrișuri în terasă și refacerea mediului în perimetrul Vințu terasă 2020”, propus a fi amplasat în  comuna Vințu de Jos, extravilan, județul Alba, titular  SC VOX PROD SERV SRL

  1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 precum si la urmatoarea adresa de internet. office@apmab.anpm.ro.

   Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 02.02.2020

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afişării anunţului pe site
          de 23.01.2020