Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul Extindere hala de productie, propus a fi amplasat în Municipiul Alba Iulia, str. Fabricilor nr. 20, jud Alba, titular SC GAMMA AXIAL SRL

APM Alba anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Extindere hala de productie, propus a fi amplasat în Municipiul Alba Iulia, str. Fabricilor nr. 20,  jud Alba, titular SC GAMMA AXIAL SRL

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni-joi intre orele 9-14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet:  apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de 03.10.2022 .

Proiect decizie etapa de incadrare  [click detalii]

Data afișării anunțului pe site 22.09.2022