Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “ EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE, EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI RACORDURI PE TERITORIUL COMUNEI ȘUGAG, JUD. ALBA”, propus a fi amplasat în localitatile Martinie, Sugag, Dobra, comuna Sugag, jud. Alba, titular COMUNA SUGAG

APM Alba  anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare – fara evaluarea impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EXTINDERE REȚEA APĂ POTABILĂ ȘI BRANȘAMENTE, EXTINDERE REȚEA DE CANALIZARE ȘI RACORDURI PE TERITORIUL COMUNEI ȘUGAG, JUD. ALBA,  propus a fi amplasat în localitatile Martinie, Sugag, Dobra, comuna Sugag,  jud. Alba, titular COMUNA SUGAG.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B  in zilele de luni-joi, intre orele 9 –14 si vineri intre orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmab.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta până la data de    23.10.2020.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]

Data afișării anunțului pe site

13.10.2020