Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “Extindere şi schimbare de destinaţie din atelier de preparare carne în abator şi incinerator de produse animale nedestinate consumului uman de capacitate mica, localitatea Sebeşel, comuna Săsciori, titular SC La Meseni SRL

Agenţia de Protecţie a Mediului ALBA   anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Alba a proiectului “Extindere şi schimbare de destinaţie din atelier de preparare carne în abator şi incinerator de produse animale nedestinate consumului uman de capacitate mica, localitatea Sebeşel, comuna Săsciori,- fara evaluarea impactului asupra mediului, titular  SC LA MESENI SRL cu sediul in  loc. Sebeșel, nr. 1D, com. Săsciori, jud Alba

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului alba din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B în zilele de luni-joi, intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-12,  precum si la urmatoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii/propuneri la proiectul deciziei de incadrare la adresa de e-mail : office@apmab.anpm.ro  , pana la data de 03.12.2021

Proiect decizie etapa de incadrare   [click detalii]

Data afişării anunţului pe site :24.11.2021