Back

Anunt public decizie etapa de incadrare pentru proiectul “Împrejmuire teren şi înfiinţare complex vânătoare “Composesoratul Câmpeni”, propus a fi amplasat în UAT Câmpeni, fără evaluarea impactului asupra mediului, titular COMPOSESORATUL URBARIALIŞTILOR

Agenţia pentru Protecţia Mediului ALBA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare a proiectului “Împrejmuire teren şi înfiinţare complex vânătoare “Composesoratul Câmpeni”, propus a fi amplasat în UAT Câmpeni, fără evaluarea impactului asupra mediului, titular COMPOSESORATUL URBARIALIŞTILOR.
Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului ALBA din Alba Iulia str. Lalelelor nr. 7B, în zilele de luni-joi, intre orele 8-16 si vineri intre orele 8-14, precum şi la următoarea adresa de internet apmab.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare până la data de 03.03.2021.

Proiect decizie etapa de incadrare    [click detalii]


22.02.2021